Blog

Eğitim ve yöneticilik ayrı incelenmesi gereken kavramlar ama bir araya getirdiğimizde uzmanlaşılması gereken bir konu olduğunu biliyoruz. Eğitimde öğrenme üzerine çalışmalar yaparız. Yöneticilik de ise öğrenilmiş tüm kavramların karşı tarafa yönlendirip potansiyellerini ortaya koymalarını sağlamak asıl hedefimizdir.
Bu sektörde kendinizi geliştirmek için aldığınız eğitimlerin size ne kattığını gerçek olaylar karşısında görebilirsiniz. Teorik bilginizi olaylar karşısında kullanmak tamamen ayrı bir tecrübedir. Bu konuda alıştırma yapmak önemli.Mesela okuduğunuz bir haberden çıkarımlar yapmak güzel bir adım olacaktır.  Bunun gibi fikir esnetip çalışabileceğiniz alıştırmalar sizin olaylara bakış açınızı da geliştirir. Üniversiteler de bu konuda  örnek olayları derslerde işleyerek kazanım sağlarlar.

Aşağıda alanında başarı sağlamış Wayne K. Hoy ile Cecil G. Miskel’in bir araya gelerek kaleme aldığı vakıalarından birine yer verdik. Keşfedilmeniz için stratejilerinizi yorum olarak eklemenizi bekliyoruz.

Unutmayın eğitimde tek doğru vardır. Ama yöneticilikte her zaman alternatifler geliştirmelisiniz. Kolay gelsin…

Göreve Yeni Başlayan Müdür: Üst Yöneticinin Gözü Üzerinde

Martin Luther King ilköğretim okulunun yeni okul müdürü olarak işe başladınız. Okul müdürü olarak bu ilk işiniz. Aynı okulda beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra bir yıl müdür asistanlığı yaptınız ve şimdi okulunuzun müdürü olma fırsatını yakaladınız. Martin Luther King ilköğretim okulu (K-4) 15 öğretmenli küçük bir okuldur. Öğrencilerinin %30’u Afrika kökenli Amerikalılar, %30’u İspanyol, %30’u beyazlar ve kalan bölümü ise Asyalılardan oluşmaktadır. Okul başarısı ortalamanın oldukça altına, %42’lere düşmektedir.

Okulun ilk iki ayı herkes için özellikle okulu ve öğrencileri tanımaya çalışan sizin için hızla geçti. Buraya kadar olup bitenden memnun kaldınız. Öğrenci disiplin problemleri, şikâyet eden veliler, öğretmen gerilimleri, okul aile birlikleri girişimleri, bürokratik işler ile uğraştınız. Çok sayıda kişi okulunuzun iyi yönetildiğini düşünmekteydi.

Fakat sınıflarda nelerin olup bittiği ve öğrencilerin okuma, yazma ve matematik gibi temel konularda ne kadar ilerleme sağladıkları konusunda düşünüp duruyorsunuz. Üst yönetici Dr. Rosa Young ile yaptığınız konuşmayı hatırlıyorsunuz. Bir taraftan sizin yeteneklerinize güvendiğini söylerken, diğer taraftan uzmanlık düzeyine ulaşmak için iki yılınızın olduğunu, aksi takdirde farklılık yaratacağına inandığı yeni okuma ve matematik programlarını zorunlu kılacağını açıkça ifade etmişti. Bu meydan okumayı kabullenip, ‘problem değil’ diyerek Dr. Young ile vedalaştınız. Bir ay sonra aldığınız, değişim yaratmaya teşvik mesajı sizi oldukça şaşırttı. Hatta okulunuzdaki öğretmenlerin kişisel gelişimleri için maddi destek sağlamayı bile önermişti.

Şimdi kafanızın içinde ‘problem değil, farklılık yarat’ sözleri yankılanıyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin üzerinde olumlu etkiler yaratacak girişimlere başlama zamanı. Okulunuzda üç grup öğretmen bulunmaktadır. Birinci grupta, iki- üç yıllık kıdeme sahip beş öğretmen ile iki yeni öğretmen vardır. Bu yedi öğretmen ile çalışmak oldukça kolaydır. İkinci grup iyi fakat yeniliklere kayıtsız beş öğretmenden oluşmaktadır, son grupta ise, birçok okulda olduğu gibi eski kafalı üç öğretmen bulunmaktadır. Üçüncü grupta yer alanlar her ne olursa olsun, yeniliklerin ve değişikliklerin gerekli olmadığı görüşünü taşımaktalar. İkinci gruptaki öğretmenler genellikle omuz silkerken, yeniler yeni fikirler üretmeye çalışıyorlar. En son fakülte toplantısında okuma performansını geliştirmek için her düzeyde hedefler koymayı önerdiniz. Eskilerin lideri olan Sam Horton; “biz bunu sekiz yıl önce denedik ama bir sonuç alamadık” diyerek direnç gösterdi. Sonraki 30 dakika boyunca, öğrenci farklılıkları, motivasyon eksikliği, yetersiz materyaller, vb. konular üzerinde konuştunuz. Kısacası toplantı tam bir fiyaskoydu. Eskiler ‘hiçbir şey yapmayalım’ derken ikinci grup onları destekledi. Yeniler ise neredeyse hiç konuşmadılar. Bu aklınızdan geçen değildi. Değişime karşı bir direnç, bir soğukluk vardı. Yeniler harekete hazır görünüyorlardı ancak tecrübeli öğretmenlerin kötümser bakış açılarından etkilenebileceklerini düşünüp endişe duyuyordunuz.

Öğretmenlerinizi motive edebilmek için bir plana ihtiyacınız vardı. Okuma ve matematik programları gereğinden fazla görünüyordu. Sınıflarınız yeterince büyüktü. Öğretim materyalleriniz boldu ve öğretmenlerin bütün ihtiyaçları karşılanıyordu. Materyaller ve müfredat iyiydi. Size göre eksik olan güçlü bir motivasyondu. Yeni öğretmenleri teşvik edip korumayı, ilgisiz olan ikinci gruptaki öğretmenleri yeni amaç ve eylemlere yönlendirmeyi, eskileri ise izole etmeyi planladınız. Öğretmenlerinizin mesleki gelişimleri için ihtiyaç duyduğunuz kaynaklara sahipsiniz. Ne yapmalısınız? Her grup için ayrı motivasyon stratejiler mi oluşturmalısınız? Öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonu için aşağıdaki seçenekleri düşünmelisiniz…

  1. Yeniler ile ikinci grupta yer alan öğretmenler arasında etkili bir işbirliği sağlamak için stratejiler oluşturmak. Ne tür deneyimlere ihtiyaç duyuyorsunuz, öğretmenleriniz için bunu nasıl sağlayacaksınız? Öğrencilerin uzmanlık düzeylerini geliştirecek öğretmenleri ikna etmek için hangi aktiviteler daha yararlı olacaktır? İhtiyaç duydunuz işbirliğini geliştirmek için ne tür etkileyici ortam yaratmalısınız? Bu ortamı nasıl oluşturacaksınız?
  2. Seçilen gruptaki öğretmenlerinizin etkililiğini arttırmak için bir strateji belirleyin. Öğrencilerinin okuma performanslarını geliştirmek için gerekli yeterliliklere sahip oldukları inancını öğretmenlerde nasıl oluşturabilirsiniz? Ne tür bilgi ve beceriye ihtiyaç duymaktalar?
  3. Eski öğretmenlerinizi güdüleyebilmek için bir strateji geliştirin. Ne tür bir motivasyon iş görür: İçsel mi ya da dıştan gelen mi? Bu öğretmenlere ne kadar zaman ayırmalısınız? Bu öğretmenleri bir kenara bırakıp, bütün enerjinizi diğerleri için mi harcamalısınız? Ancak, onların da öğrencileri olduğu gerçeğini hatırlamalısınız.

Gelen bir telefon düşüncelerinizi kesintiye uğratır. Sekreteriniz arayan kişinin Üst Yönetici Young olduğunu belirtir. Arayan Dr. Young değil, gelecek yıl okuma test sonuçlarını arttırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyleyen asistanıdır. Telefonda dile getirilmese de başarılı olunmadığı takdirde üst yönetici tarafından değişimin zorunlu kılınacağı açıktır. Öğretmen ve öğrencilerinizi motive edebilmek için bir plana ihtiyacınız olduğu tartışma götürmemektedir. Hangi motivasyon stratejilerini kullanacağınızı düşünmeye başladınız? Kime danışmalısınız? İlk adımlarınız ne olmalı? Yapmanız gereken çok açık: Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek için öğretmenlerinizi motive edecek bir plan ve uygulama stratejileri geliştirmek. Sadece yapın…

Education Administration – Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel

Eğitim Liderliği İçin Örnek Olaylar – Örnek 5 – Sf 435-437

Telefon+90 216 706 50 25

   

   Fiyat Hesaplama