Blog

Özel Ders Yöntemleri

Özel ders sırasında önemli olan öğrenciyi derse katmak, birebir ders boyunca en etkili ve verimli şekilde öğrenmenin devam etmesini sağlamaktır. Derse başlarken öncelikle öğrenciye işlenen konu ile ilgili ne düşündüğü sorulabilir; böylelikle öğrenci konu içine yavaşça çekilmiş olur. Okunacak konunun ana alt başlıkları, konuların ilk veya son paragrafları gözden geçirmesine izin verip öğrencinin fikir edinmesi sağlanabilir. Öğretmenin, öğrencinin davranışına uygun strateji belirlemesi gerekir. Öğrencinin ihtiyaçları çerçevesinde dersin önemini ve hedeflerini anlamasına, konu ile ilgili önceki deneyim ve bilgilerini yeni öğreneceği bilgilerle ilişkilendirmesine yardımcı olması gerekir.

Soru – Cevap

Birebir özel ders esnasında öğrenci; öğretmenin, vurgu yaptığı veya tekrar ettiği kısımlara dikkat etmelidir. Bu kısımları ayrıntıya girmeden not tutmasında fayda vardır. Öğretmen öğrencinin katılımını sağlamak için ona sorular sorabilir. Öğrenciyi düşünmeye, araştırmaya, eleştirmeye, problem çözmeye yöneltmelidir. Öğrencinin soruların cevabını ve bilgilerini organize etmesi için öğretmenin ona zaman tanıması gerekir. Eğer uygun zaman tanınmaz ise öğrencinin cevap vermesi ve öğrendiklerini organize etmesi güç olacaktır. Bununla birlikte öğrencinin cevaplarını olumlu bir tavırla karşılamalıdır; öğrencinin verdiği cevap yanlış veya eksikte olsa hoşgörülü yaklaşarak cevabın doğru noktalarından başlayarak yanlış ve eksikliklerine dikkat çekmelidir.

Uygulama

Bunun yanı sıra özel ders içerisinde öğrenciye öğrendiklerini uygulama fırsatı vermesi gerekir. Böylece uygulama ile öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmış olur. Ders içeriğine uygun araç-gereç ve materyal seçebilir; öğretmen seçilen araç gereç ve materyali de etkili kullanabilmelidir. Öğretmen konu ile ilgili bir video izletebilir; çeşitli kaynaklardan soru çözmesine olanak sağlayabilir.

Motivasyon

Bunlara ek olarak eğitim verilen yere uygun ve rahat bir öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. Birebir özel ders esnasında öğrenciye geri bildirim sağlanırsa öğrenci öğrenebildiğini göreceği için motive olacaktır. Aynı zamanda özel derslerde, öğretmenin öğrenciye nazik davranması gerekir. Çünkü öğrenci ayrı bir kişilik geliştirme çabası içindedir. Öğretmenin öğrencinin gelişen kişiliğine saygı göstermesi gerekmektedir. Özel ilgi ve sabır isteyen öğrenciye beklenen ilgiyi vermelidir.

Tekrar

Öğretmen ve öğrencinin çabasıyla gerçekleştirilen özel ders sonrasında öğrencinin bilgileri tazeyken işlenen konuyu kendine göre özet geçmesinde ve tekrar yapmasında fayda vardır. Yüksek sesle okuma gerçekleştirebilir. Çevredeki koşullar şayet yüksek sesle okumaya olanak vermiyorsa, bu durumda okuduğunu yazabilir ya da özet çıkarabilir. Çünkü; içinden ve hafif sesle okunan ya da çalışılan şeyler, bütünüyle zihinsel bir izlenim olarak kalacaktır.

Açılan sayfada 3 adımda ders paketini oluşturabilirsiniz. Almak istediğiniz toplam ders sayılarını yazıp adımları tamamlamanız yeterli…


 

Özel Ders Almak İster Misiniz?

6698 sayılı kanun kapsamında Atabey Eğitim Kurumları'ndan ticari elektronik ileti almayı istiyor musunuz ?

Formda yer alan kişisel verilerimin Gizlilik, Şartlar ve Koşulları sayfasında belirtilen usülde kullanılmasını kabul ediyorum.


Diğer Rehberlik YazılarıRehberlik


Sınava Hazırlık YazılarıSınava Hazırlık

Telefon+90 216 706 50 25

   

   Fiyat Hesaplama