Blog

Çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak güzel bir gelecek inşa etmelerini hepimiz isteriz. En iyi eğitimin verildiği, en kalifiye öğretmenlerin bulunduğu ve daha fazla olanaklara sahip olan okullara gitmeleri için elimizden geleni yaparız. Bunun yolu takviye bir kurstan ya da özel bir dersten geçse bile. Fakat gerek PISA sonuçlarına gerekse yapılan diğer araştırmalara göre ülkemizdeki çocukların eğitimde istenilen başarıyı sağlayamadıklarını görüyoruz. Peki, okullardaki bu başarısızlığın nedenleri neler olabilir? Okulların nitelik olarak yetersiz olması ya da her okulun eşit olanaklara sahip olmaması, eğitim sisteminde bir dikiş tutturamamış olmamız ve öğretmenlerin sayıca ya da nitelik olarak yetersiz olması gibi birçok neden sıralayabiliriz. Gelin bazı nedenlere birlikte göz atalım.

Okullar Arası Eşitsizlik

Hepimizin bildiği üzere ülkemizdeki okullar maalesef eşit şartlara sahip değil. Örneğin bazı okullar daha kalabalık olurken bazılarında ise daha az öğrenci olabiliyor. Dolayısıyla bazı okullarda yirmi kişilik sınıflarda ders işlenirken bazılarında ise bu sayı kırk kişiyi bulabiliyor. Böylece öğretmen başına düşen öğrenci sayısı arttıkça başarı da buna oranla düşüyor.

Diğer önemli bir neden ise okullarda yeterli kaynağın bulunmamasıdır. Her okul laboratuvar, deney gereçleri, kütüphaneler, konferans ve spor salonları gibi eğitimde gerekli olan bu olanaklara sahip olamıyor. Durum böyle olunca müfredatta yer alan eğitim pratikte uygun ortam sağlanamadığı için uygulanamıyor. Öğrencinin öğrendiği bilgiler teoriden öteye geçmediği için kalıcı bir başarı da sağlanamamış oluyor.

Ezberci Eğitim Sistemi Ve Aşılamayan Sınavlar

Okullardaki başarısızlığın bir diğer nedeni ise ezberci eğitim anlayışını benimsemiş olmamızdır. Çocuklar öğrendikleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kuramıyorlar, okullarımız yaratıcılığı ve sanatı desteklemiyor. Onları düşünmeye ve öğrenmeye teşvik etmek yerine ölçme değerlendirmeyi sadece testler, ödevler ve notlarla yapıyoruz. Değişiklikler yapılsa bile sadece sınav odaklı oluyor. Elbette ki liseye ya da üniversiteye geçişte sınavlar olacaktır. Ancak sorun sınav sistemimizin okuldaki eğitim anlayışını olumsuz yönde etkilemesi. Şöyle ki eğer siz test olarak ezber sorular koyarsanız eğitim de otomatik olarak ezber olur. Kısacası yapılan sınavlar çocuklarımızın hayal gücünü, deney yapma becerisini ölçmeyen nitelikteler. Çocukların daha sonra unutacakları günlük hayatta işlerine yaramayacak şeyleri soruyoruz sınavlarda. Böylece bu anlayışla yetiştirdiğimiz öğrenciler, ilerde öğretmenlerimiz olunca da kısır bir döngü içinde sıkışıp kalıyoruz.

Motivasyonu Düşük Öğretmenler

Diğer önemli bir neden ise yapılan araştırma sonuçlarının da gösterdiği üzere ülkemizdeki öğretmenlerin motivasyonunun düşük olmasıdır. Özellikle de öğretmenlerimizin eğitim sisteminin içeriğine ve yönetimine katılımları çok zayıf. Yenilikçi, özverili, öğrenmeye ve öğretmeye açık eğitim kadrosuna sahip olmayan bir okulda öğrencinin başarılı olması beklenemez. Ayrıca milli eğitimin yıllık plan aracılığıyla öğretmene ne yapacağını söylemesinin de öğretmenlerimizi körelttiğini düşünüyorum. Bugün bir öğretmen “bir proje geliştirsem, eğitime yeni bir bakış açısı kazandırsam” diyemiyor maalesef.

Her geçen gün idealist, amaç sahibi, yenilikçi öğretmenlerimizin sayıca azalması çocukların okullardaki başarısını olumsuz etkiliyor.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi okullarda öğrencilerin neden başarısız olduğuna dair başka sebepler de gösterebiliriz. Ama asıl önemli olan sorunları görüp dile getirmek değil, bu sorunlara gerçekçi ve kalıcı çözümler üretebilmek ve bunları uygulamaya geçirebilmektir. Umarız en yakın zamanda her çocuğun hak ettiği eğitimi alması ve başarıyı yakalayabilmesi için gerekli olan uygun ortam sağlanır.

Şeyma KAZANCI

Açılan sayfada 3 adımda ders paketini oluşturabilirsiniz. Almak istediğiniz toplam ders sayılarını yazıp adımları tamamlamanız yeterli…


 

Özel Ders Almak İster Misiniz?

6698 sayılı kanun kapsamında Atabey Eğitim Kurumları'ndan ticari elektronik ileti almayı istiyor musunuz ?

Formda yer alan kişisel verilerimin Gizlilik, Şartlar ve Koşulları sayfasında belirtilen usülde kullanılmasını kabul ediyorum.


Diğer Rehberlik YazılarıRehberlik


Sınava Hazırlık YazılarıSınava Hazırlık

Telefon+90 216 706 50 25

   

   Fiyat Hesaplama