Atabey Koleji

Atabey Koleji

Atabey Eğitim Kurumları ilk kurulduğu 2011 yılından beri aslında özel okul faaliyetleri yürütmek üzere kuruldu. Hem ekonomik şartlar hem de yönetim katmanının eğitim alanındaki tecrübe yetersizliği uzun yıllar kolej faaliyetlerinin gündeme alınmasını engelledi. Yönetim ekibimiz kolej faaliyetlerinin, eğitim öğretim faaliyeti olduğundan dolayı daha kapsamlı ve öğrencinin tüm yaşamına dokunan bir faaliyet olarak tanımlamaktadır.

Bu yüzden kapsamlı çalışmalar gerektirdiğini, doğru zamanı, tecrübe biriktirmeyi, Türkiye demografisini ve sosyokültürel yapısını daha hassas incelemelerle mercek altına yatırarak bu doğrultuda kolej faaliyetlerini gerçekleştirmek gerektiğini aksi taktirde okul kavramının fazlasıyla ticaret konusuna dönüşmesi kaygısını taşıyorlardı. Nihayet 2017 yılında ilk kolejimiz açıldı. 2021-2022 sezonunda bu rakamın 9 olacağını öngörüyoruz.

Atabey Koleji olarak bu yıllarda önceliğimiz öğrencilerin üniversiteye hazırlanma şartlarının ağırlaşması ile öğrencilerimizin hedeflerine ve ideallerine uygun bir okul ve bölüme gitmelerine rehberlik etmek, biz buna süreç liderliği Bu bağlamda okulu iki kavram üzerinden okuyoruz, bir meslek iki sosyal hayat. Atabey Koleji’nde üstüne en çok odaklandığımız konular bunlar.

Çünkü mesleki yönelimi belirlemek, hedefler konusunda öğrencide doğal bir itici güç oluşturuyor. Hedefini belirleyen genç bireyin tüm dersleri anlamlandırma, yaklaşım ve azmi pozitif yönde farklılaşıyor. Bu zorlu süreci yönetirken sosyal hayatı; yani sporu, sanatı, eğlenceyi ve kültürel aktiviteleri ihmal etmeyerek hayatı çok boyutlu okumayı, anlamayı ve yaşamayı öğrenmesini amaçlıyoruz. Matematiği, Fiziği, Kimyayı, Biyolojiyi, Coğrafyayı meslek bağlamında değerlendirirken ve öğretimlerinde özel dersi merkeze alarak kavratmayı hedefliyoruz. Türkçeyi, Edebiyatı, Tarihi, Felsefeyi, İngilizceyi ya da dil öğrenmeyi hem mesleki hem sosyal hayat boyutunda ele alıyor bu alanda özel ders ile grup çalışmalarını harmanlıyoruz. Sanat, spor ve tüm kültürel aktiviteleri sosyal hayatın parçası olarak ele alıyoruz. Bu alanda ise grup faaliyetlerini merkeze alıyoruz.

Atabey Koleji
Birey üretir

Telefon+90 216 706 50 25

    Talep

   Fiyat Hesaplama

6698 sayılı kanun kapsamında Atabey Eğitim Kurumları'ndan ticari elektronik ileti almayı istiyor musunuz ?

Formda yer alan kişisel verilerimin Gizlilik, Şartlar ve Koşulları sayfasında belirtilen usülde kullanılmasını kabul ediyorum.